EFEMERA-Mimari-Meşhur Mahmude Selma Enler'e Ait Hüviyet-Paris başkonsolosluğundan Verilmiştir