FOTOKART-Kutsal Toprakları Andıran Bir Fotoğraf, Arkasındaki Osmanlıca Olarak; Medine-i Münevvere'de Hilal-i Ahmer Katibi Fahreddin(?) Beye, 22.Kolordu Yaveri Nurettin (?) İyileştiğini Vazifesine Geri Döneceğini Belirtiyor, I.Dünya Savaşı, Lütfen İnceleyiniz