FOTOKART-Ankara Hatırası-28.9.1930-Maliye Bakanlığı