FOTOĞRAF-Isparta İstiklal Fotoğrafhanesi Damgalı-1925-Isparta 2 Dershaneli İlkmektep Tabelalı Okul Önünde Grup