FOTOĞRAF-Ağrı İsyanı-1931-Ağrı Dağı Civarında Subaylar-2 ad.