FOTOĞRAF-Kırklareli Hatırası 1929-Gramafon Dinleyenler