FOTOKART-Anadolu'da Çeşitli Köprüler-5 ad.,-1930'lar