FOTOĞRAF-Erkanı Harbiye Spor Faaliyetleri-Cirit Atma-1930'lar