FOTOĞRAF-İstanbul Yelkenli Tekneler-3 ad.,-6X9 Cm.