FOTOĞRAF-Harp Hatırası-1915-Hasan Ali Yücel İmzalı