FOTOĞRAF-1929-Darülkelp Müessesesi Ziiyaret Hatırası-(Haliyle)