FOTOĞRAF-Adana Ziraat Mektebi-1930-Kız Öğrenciler Grup-2 ad.