FOTOĞRAF-Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras ve Grup-6X9 Cm.