KARTPOSTAL-Sevr Muahedesine Göre Türkiye-(İhap Hulusi Çizimi)