FİLATELİ-Reşad Bey Mahallesi Adana 48 Sekizgen Damgalı Zarf