EFEMERA-Sigortacılık-Helvetia Harika Karşı İsviçre Sigorta Şirketi Şark Müdüriyeti Mahsusası Antetli Zarf ve Zeyilname