FİLATELİ-Fiskal Türkiye Kızılay Derneği 50 Kuruş ve Kıbrıs'a Yardım Pulu 50 Kuruşluk 4 ad., İstanbul Ticaret Borsası Makbuzları