FİLATELİ-1938-Hatay Pulları-Suriye Uçak Pulları Üzerine Siyah ve Kırmızı Sürsajlı Pullar-1/2-1 Kuruş ve 3 Kuruş-Şarniyerli ve Şarniyersiz