FİLATELİ-1939-Hatay Devleti Posta Pulları-(H. 50-62)-Sarniyersiz-(Çok Temiz)