FİLATELİ-1939-Hatay Devleti Takse Pulları Üzerine Sarsajlı Hatay'ın Ana Vatana İlhakı Hatırası Pulları Şarniyersiz 1 Kuruş Sarı Lekeli