EFEMERA-Tıp Tarihi-Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi-Çocuk Mütehassısı Dr. Sezai Tümay'a Ait Protokol Defteri-Kadıköy Hükümet Tabibi-226 Sayfası Dolu-677 Hastanın Kaydı Mevcuttur