FİLATELİ-Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılışının 100. Yılı-5'li Tabaka