EFEMERA-Sigortacılık-Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi-1965 Sonu Maddi ve Teknik İhtiyası: 59.867.000 Lira-İstanbul Beyoğlu Poliçe