EFEMERA-Denizcilik-Dış Hatlar Sefer Tarifesi 1969-(Katlamalı-Görselli)