EFEMERA-Osmanlıca Senet-Eliyazar Benbast ve Şürekası