EFEMERA-Eğitim-Tasdikname-Eskişehir D.D.Y. Mektebi-1932