FOTOKART-1931 Elazığ Keban Kzasından Nadir Bir Manzara