FOTOKART-1931 Elazığ Malatya Şimendifer Köprüsü İnşaatları