FOTOKART-Bandırma Pullu Damgalı Bandırma 1944 Mektuplu