FOTOKART-Mardin 1930'Lar Deyrülzaferan Süryani Klisesi