FOTOĞRAF-Nadir Osmanlı Foto Edirne Kolordu Kumandanı Abdülhalim Esat Paşa Ve Askeri Birliği Topluluk Foto Paspartolu Esat Paşa Aynı Zamanda Cumhuriyet Tarihi İlk İstanbul Valisidir