EFEMERA-Nadir 1890 .Osmanlı 2 Lisan Antetli Pera Mutasarrıflığı Belge Döküman Fransızca El Yazması