FOTOĞRAF-Askeri Tarih-2 ad., Asker Zabit Fotoğrafı