FOTOKART-Parçalı-Ankara'ya Bir Bakış-Postadan Geçmiş-17.4.1934-Konya'ya Gönderilmiş