EFEMERA-Ermeni Kültürü-İstanbul G. S. Keşişyan Matbaasında Bastırılmış 1912-Haftalık Takvim Yaprağı