KİTAP-Türk Resim Sanatı-300 Jahre Danach-Türken 1683-1983-Avusturya 1983