KİTAP-Türk Resim Sanatı-Osman Hamdi ve Sanayi-i Nefise Mektebi-İstanbul 1983-52 Sayfa