KİTAP-Türk Resim Sanatı-Elvah-ı Nakşiye'den Günümüze MSGSÜ Resim ve Heykel Müzesi Kolleksiyonlarından Seçkiler-1904-2014