KİTAP-Ergani Bakırı Türk A.Ş. Nizamnamesi-1925-(Nadir)