EFEMERA-Türkiye Şapka Taslağı Fabrikası Ltd. Kayıt Varakası-(Nadir)