EFEMERA-Nota. İskender Kutmani Yayımı. Feryad İle Yad Eyler. No. 63 Bestakarı: İsmail Hakkı Bey.