KİTAP-1873 yılında Türkiye'de Halk Giysileri Elbise-i Osmaniyye. Osman Hamdi Bey ve Marie de Launey