KİTAP-Cumhuriyetin İlk Sayımı. 1927 Nüfus Tahriri. İş Bankası Kültür Yayınları