FOTOKART-Istanbul Fatih Camii Gece Fk-Mahyaları Yanarken