FİLATELİ- Osmanlı Dönemi ÜSKÜP ( Gar) ( Kosova Vilayeti- Mekadonya ) Damgalı Antiye.