FİLATELİ-Cumhuriyet Dönemi 1924 ŞİLE 2 ( İstanbul Vilayeti ) R Damgalı ve Yenişehir Posta ve Telgraf Merkezi Kaşeli  Nadir Havale.