EFEMERA-Kadıköy Mekteb-i Sultanisi tarafından Meclis-i Mebusan azalarından Hicab Efendi´nin oğlu Mehmed Nihan Bey adına düzenlenmiş Osmanlıca mektep kayıt ilmuhaberi