KİTAP-Sultan Abdülhamidi Sani'ye dair. Abdurrahman Şeref ve Ahmed Refik, Osmanlıca