EFEMERA-Yahudi cemaati Gemilut Hassadim vergsii teberru makbuzu. Türkiye hahambaşılığı