EFEMERA-Seyfettin Özegeye gelen Osmanlıca mektup. Kitabiyat tarihi açısından önemli olabilir. Özege, meşhur Osmanlıca kitap kataloğunu hazırlayan zattır